תפריט קינוחים

גבירותי ורבותי,

תפריט הקינוחים

כי החיים מתוקים